Odpovědná firma

Dárci krve ve firmě

Máte zájem prosadit dárcovství krve ve vaší firmě? Připravili jsme pro vás kvalitní program společenské odpovědnosti.
Celý článek ...

Odpovědná škola

Dárci krve ve školeRádi byste připojili svoji školu do propagace dárcovství krve? Máme pro vás připraveno několik cest, jak se zapojit.
Celý článek ...

Odpovědný tým

Dárci krve v týmuJste sportovci nebo muzikanti a rádi byste podpořili projekty dárcovství krve? Připojte se k nám a společně dosáhneme svých cílů.
Celý článek ...

Můžete být dárci krve?

Chcete se stát dárci krve a nejste si jisti, zda to váš zdravotní stav umožňuje? Vyplňte si cvičně tento DOTAZNÍK DÁRCE KRVE.

Dotazník dárce krve

ANKETA PRO NEDÁRCE

Znáte svoji krevní skupinu?
Výsledky

Můžete být dárcem krve?

Seznamte se s kriterii způsobilosti dárce krve

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B (i když dnes je již možné po negativním specielním laboratorním vyšetřením i takového dárce přijmout) nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech, včetně drobných kosmetických jako je odstranění mateřského znaménka, ale i peercing a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

Podle současných pravidel platných v EU ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi. Zde jediným kriteriem je vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl.

Co se týče odběrů plazmy metodou plazmaferézy, tak zde pro výběr dárců platí stejná pravidla jako pro dárce plné krve, rozdílná je pouze četnost odběrů, která se řídí celkovým objemem odebrané plazmy za rok, tj. max. 25 l plazmy za rok. Při jednom odběru se odebírá 600 - 800 ml plazmy. Nejkratší teoreticky možný interval mezi jednotlivými odběry plasmy jsou 4 dny, mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve 2 dny, v opačném pořadí pak 1 měsíc.

Odběry buněk na separátoru, jmenovitě krevních destiček, se mohou provádět nejvýše 2 za týden, celkový počet odběrů nemá přesahovat 48 za rok.

Odběr červených krvinek metodou dvojité erytrocytoferézy je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva hemoglobinu, hmotností dárce 70 a více kg a počtem takových odběrů max. 2 x za rok, s minimálním intervalem 6 měsíců

 

Připravili jsme pro vás běžný Dotazník dárce krve, který dárce krve vyplňuje vždy před každým odběrem. Můžete si jej cvičně vyplnit a obdržíte od nás odpověď, zda základní kriteria stát se dárcem krve splňujete.

DOTAZNÍK DÁRCE KRVE

Děkujeme partnerům za projevenou důvěru a podporu, které si vážíme.

Skupina ČEZ Sanofi-aventis ABB ProDárce.cz